Niwa Sp. z o.o
tel: +48 669 456 600

Pawe³ Winek
tel: +48 512 747 185

Poczta elektroniczna
e-mail: niwa@niwa.waw.pl

Adres do korespondencji
Biuro Rachunkowe EWIZA
Ul. Pu³awska 22
05-500 Piaseczno